Collection: Цэвэрлээний материал

Цэвэрлэгээний материал, Ариун цэврийн цаас, нэг удаагийн хэрэглэл