Нэмэлт мэдээлэл

Үнэгүй хүргэлт

50.000 дээш худалдан авалт хийвэл үнэгүй хүргэнэ.

Төлбөрийн нөхцөл
Бараагаа хүлээн авсны дараа эсвэл дансаар шилжүүлэх гэсэн 2 сонголттой.

Буцаалт
Худалдан авснаас хойш 24 цагын дотор буцаалт хийх боломжтой