Цуглуулга: Үүдний өрөө

Үүдний өрөө болон үүдний хэсгийн тавилга, хэрэгсэл