Интерьер, экстерьер

Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээг нэмэгдүүлэх, түрээсийн орлогын ашгийг нэмэгдүүлэх, бизнесийнхээ үрийг нэмэгдүүлэх.