Ханган нийлүүлэлтийн үйлчилгээ

Манай компанитай хамтран ажиллаж байгаа хүн, албан байгууллагуудын хангамжийн бараа, материалыг графикийн дагуу нийлүүлсээр байна.