Ханган нийлүүлэлтийн үйлчилгээ

Манай компанитай хамтран ажилладаг хувь хүн, албан байгууллагуудын хангамжийн бараа, материалуудыг графикийн дагуу нийлүүлсээр байна.